katten

✏️ Keuzebegoocheling

Ze woonde al 15 jaar bij deze familie. Ze had nooit ergens anders gewoond en wilde ook nergens anders naartoe. Ze was bij hen gaan wonen direct na haar geboorte, zo’n acht weken later. Ze had vaak gehoord, “We hebben haar gekozen omdat ze de enige grijze was”. Maar...