✏️ Keuzebegoocheling

Ze woonde al 15 jaar bij deze familie. Ze had nooit ergens anders gewoond en wilde ook nergens anders naartoe. Ze was bij hen gaan wonen direct na haar geboorte, zo’n acht weken later. Ze had vaak gehoord, “We hebben haar gekozen omdat ze de enige grijze was”.

Maar ze wist wel beter. Een eeuwenoude onwetendheid onder de mensen, maar een goed bewaard geheim door haar soort. Iets wat van generatie op generatie wordt overgedragen. Haar soort hield de mythe voor hun eigen gewin in stand. Ze moesten boven alles niet op de tenen van hun dienaren trappen. Zeker geen slapende honden wakker maken.

Na 15 jaar en vele fijne momenten met catnip verder, heeft ze nooit echt spijt gehad van haar keuze. Ze bleef de indruk wekken dat haar dienaren haar gekozen hadden. Iets wat de mensen geloven, maar wat haar soort al eeuwen lang wist af te dwingen.