Vrijwillig verplicht

De kalkoen gebraden, met eenzijdige instemming.