Hi there, I'm Marco
A tinkerer with hardware and software.
Loves going for longer walks.
Shoots everything he sees, with the iPhone that is.

Choosing your Python editing weapon

Well a few days passed since I got a micro:bit… Started out with MakeCode to play around with it, but the goal was python. For this I switched to mu-editor at first. A great editor… I like the check en tidy function. But I missed the simulator I had...

How I brought order in the chaos

Summary I have been exploring different methods to enhance my productivity and note-taking system. Additionally, I am striving to establish organization within my personal archives stored on my Synology device. During my research, I came across the following methodologies: Johnny Decimal, Zettelkasten, PARA and the Build A Second Brain...

How do you find the RSS Feed of a website (if it exists)

Summary This article describes various methods to find RSS feeds on websites. For WordPress, you append /feed to the URL to find the RSS feed, while for Tumblr and Medium, /rss and /feed/ are added respectively. For a Blogger site, the string at the end of the URL is...

Renaming Noteplan files with the correct titles

A great feature in Noteplan is that the filename of the note gets the filename that is equal to the title of the note What is not so great, as a note evolves and changes and maybe your title gets changed, the filename does not. Which can be a...

✏️ Papa’s Goede Werk

Hij kon alles horen, maar durfde zijn ogen niet te openen. Liggende in de kast onder de trap hoort hij de soldaten schreeuwen. Zijn moeder heeft de grootste moeite om ze buiten te houden. Plots hoort hij haar gillen. ‘Als papa eens hier zou zijn,’ fluistert de kleine Aleksandr...

✏️ Cooper’s Ontsnapping

‘Wat bedoel je, hij is ontsnapt?’ snauwt hij haar toe. De takken op de zachte bosgrond kraken als hij met een ferme pas op haar af komt. ‘Normaal loopt Cooper nooit weg,’ bijt hij. Laura deinst wat terug. ‘Rustig Jason,’ sust ze, ‘het is een goed getrainde politiehond. Die...

✏️ Tuinslangtrots

Na vijf jaar loopt hij toevallig door haar straat. Terwijl ze rustig de tuin water staat te geven, pikt ze een glimp op van hem door de struiken aan de rand van haar perceel. Ze voelt de woede weer, de vernedering van die zak hooi. Wanneer hij in zijn...

✏️ Glorieuze kampeermomenten

Hij wilde eigenlijk niet naar buiten op een avond als deze. De regen stroomde langs het tentdoek naar beneden. Met hoge nood toch haastend naar de campingwc. Hij kon ternauwernood de toiletrol droog houden. Met het water in zijn sportschoenen en onder hoge druk, was dan toch de verlossing...

✏️ Uittredingsdatum

Met pijn in haar vingertoppen hangt Emma aan de gevel van de lokale kerk in haar dorp. Uiteraard in het donker, ze mag niet gezien worden door de lokale wetsdienaar. Ze heeft dit al vaak gedaan. Niet alleen hier hangend aan de kerk, maar ook aan andere hoge en...